Deklaracja Praw Chłopskich i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich

17 grudnia 2018 Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ przyjęła Deklarację Praw Chłopskich i innych osób pracujących na obszarach terenów wiejskich i zachęciła do wdrażania tejże deklaracji napoziomie krajowych legislacji. 

Poniżej odsyłamy do polskiego tłumaczenia deklaracji zrealizowanego w ramach projektu BOND. 

BOND PL Deklaracja Praw Chłopów