Europejski Zielony Ład: Komisja przedstawia działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej

Poniżej przekazujemy dla Państwa informację na temat planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, zajęcie do 2030 r. pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych i znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej.

Produkcja ekologiczna przynosi szereg istotnych korzyści: pola, na których prowadzi się uprawy ekologiczne charakteryzują się większą o około 30 proc. różnorodnością biologiczną, zwierzęta hodowane ekologicznie cieszą się wyższym poziomem dobrostanu i przyjmują mniej antybiotyków, rolnicy ekologiczni osiągają wyższe dochody a ich gospodarstwa są bardziej odporne, natomiast konsumenci dokładnie wiedzą, co dostają dzięki unijnemu logo produkcji ekologicznej. 

WIęcej informacji znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej 

Europejski Zielony Ład

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności