Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

LODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli prowadzi doradztwo obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. 

Doradcy LODR, posiadający duże doświadczenie w zakresie praktycznego wdrażania nowych technologii w produkcji rolnej i rozwiązywania problemów związanych z produkcją, ekonomiką, ochroną środowiska, agroturystyką i przedsiębiorczością oferują swoją pomoc w zakresie:
– rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych;
– doradztwa ekonomicznego i technologicznego z zakresu produkcji rolniczej, sadowniczej, warzywniczej i zwierzęcej;
– integrowanej produkcji;
– popularyzacji zasad wzajemnej zgodności cross-compliance;
– ubiegania się beneficjentów o dofinansowanie z funduszy UE i pomocy krajowej;
– wypełniania wniosków o dotacje w ramach wszystkich działań;
– podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie kursów niezbędnych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
– analizy rynków i cen produktów rolnych i środków do produkcji;
– sporządzania biznesplanów i analiz ekonomiczno-finansowych;
– rozliczanie podatku VAT w rolnictwie;
– organizacji grup producentów rolnych;
– upowszechniania agroturystyki i turystyki wiejskiej;
– integracji i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Działania w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W celu wdrażania na obszary wiejskie działań PROW 2014-2020- „ Rolnictwo ekologiczne„ organizujemy zarówno dla doradców, jak i rolników szkolenia oraz prowadzimy wykłady, na których prezentowane są nowe rozwiązania i propozycje działań. Służymy doradztwem z zakresu ekologicznego systemu produkcji żywności, prowadzenia dokumentacji niezbędnej do uwiarygodnienia procesu jej wytwarzania.

LODR w Końskowoli uczestniczy corocznie w konkursie na „ Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”, którego organizatorem jest MRiRW. Na stałe do kalendarza wpisał się Ekofestyn – impreza promująca żywność ekologiczną. Organizowany jest w Lublinie przez specjalistów Działu Ekologii i Ochrony Środowiska pod hasłem „ Z rolnictwem i przetwórstwem żywności ekologicznej”. Z każdym rokiem rośnie liczba wystawców i równocześnie przybywa konsumentów.

Zapraszamy do współpracy