O nas

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia EKOLAND

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND: 

to pierwsza ogólnopolska organizacja rolnictwa ekologicznego, która została zarejestrowana 1 września 1989 roku. Stowarzyszenie EKOLAND posiada własne Kryteria Rolnictwa Ekologicznego. Nasze kryteria są ostrzejsze od unijnych i między innymi wykluczają prowadzenie równolegle w gospodarstwie produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Kontrole w gospodarstwach na zgodność z kryteriami przeprowadzają upoważnione jednostki certyfikujące, z którymi współpracuje stowarzyszenie. Gospodarstwa ekologiczne, które spełniają kryteria, mogą znakować swoje produkty znakiem towarowym ( logo ) EKOLAND. Stowarzyszenie EKOLAND od lutego 1990r. jest członkiem Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego – IFOAM.

LOGO_EKOLANDW dniu 15 maja 2002 roku w miejscowości Końskowola na lubelszczyźnie odbyło się zebranie założycielskie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Ekoland, a 18 czerwca 2002 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Ekoland na wniosek 16 członków zwyczajnych podjął uchwałę o powołaniu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Ekoland. Jesienią 2002 roku zarejestrowano Lubelski Oddział Stowarzyszenia EKOLAND w KRS Lublin. Oddział liczy obecnie niespełna 20 gospodarstw ekologicznych, które znajdują się w różnych częściach województwa lubelskiego oraz innych województwach, np. w Wielkopolsce czy w województwie łódzkim. Łącznie gospodarujemy na ponad 300 hektarach. Nasze gospodarstwa są bardzo różnorodne: między innymi mamy duże obszarowo gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zbóż czy też mniejsze obszarowo gospodarstwa specjalizujące się w produkcji owoców miękkich. Mamy gospodarstwa nastawione na produkcję warzyw z przeznaczeniem na sprzedaż bezpośrednią oraz zaopatrzenie Bio-bazaru w Warszawie i Eko-bazaru w Lublinie, jak i takie gospodarstwa, które produkują warzywa na dużą skalę z przeznaczeniem do przetwórstwa ekologicznego. Mamy gospodarstwa z przetwórstwem mleka gdzie wytwarza się m.in. sery. W naszych szeregach jest zrzeszone gospodarstwo zajmujące się hodowlą koni małopolskich. Mamy też gospodarstwo specjalizujące się w uprawie dyni, fasoli czerwonej i kozłka lekarskiego. Jest również gospodarstwo zajmujące się uprawą roślin oleistych i produkcją olejów zimno tłoczonych. Chociaż każde z naszych gospodarstw to odrębne, często niepowtarzalne przedsięwzięcie, to łączy je jeden wspólny mianownik – atest potwierdzający zgodność produkcji z Kryteriami Rolnictwa Ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND. Jesteśmy bardzo dumni z faktu iż wśród naszych rolników mamy pionierów rolnictwa ekologicznego na Lubelszczyźnie, Państwa Mariolę i Ryszarda Karamonów z Wólki Rudnickiej. Państwo Karamon otrzymali pierwszy atest Stowarzyszenia Ekoland w roku 1991. W naszych szeregach mamy też doradców rolniczych. Nasi rolnicy są prawdziwymi pasjonatami rolnictwa ekologicznego. Pracują w swoich gospodarstwach z zamiłowaniem i szacunkiem do Ziemi.

Obecnie Stowarzyszenie koncentruje swoją działalność przede wszystkim na upowszechnianiu wiedzy o rolnictwie ekologicznym, promocji produktów rolnictwa ekologicznego, organizowaniu wspólnej sprzedaży produktów oraz na pomocy w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy rolnikami, członkami stowarzyszenia a odbiorcami produktów rolnictwa ekologicznego. Stowarzyszenie organizuje też szkolenia, wyjazdy studyjne dla swoich członków. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w kiermaszach, jarmarkach oraz wystawach organizowanych zarówno na terenie województwa lubelskiego jak i na terenie całego  kraju. Jesteśmy obecni m.in. na międzynarodowych targach: BIOFACH, Organic Marketing Forum, czy NATURA-FOOD. Od samego początku jesteśmy obecni na seminarium „Dobre Żniwa” organizowanym od 14 lat przez Stowarzyszenie „ZIARNO”. 

Od roku 2018 Lubelski Oddział Stowarzyszenia EKOLAND współtworzy Koalicję Żywa Ziemia, której głównym celem jest prowadzenie rzecznictwa w sprawie bardziej przyjaznych dla rolnictwa ekologicznego zapisów WPR.

Głównymi zadaniami naszej witryny internetowej są:
– promocja produktów rolnictwa ekologicznego,
– promocja rolników i ich gospodarstw zrzeszonych w stowarzyszeniu,
– informowanie o ważnych wydarzeniach w branży rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej w kraju i za granicą. 

Rolników ekologicznych którzy prowadzą gospodarstwa z produkcją towarową i chcą działać w grupie zapraszamy  do Stowarzyszenia. Zapraszamy także przetwórców, handlowców oraz konsumentów żywności ekologicznej.


Zarząd Lubelskiego Oddziału EKOLAND