Deklaracja Praw Chłopskich przyjęta przez ONZ!

Z przyjemnością informujemy, że 17 grudnia 2018r. w Nowym Jorku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację Praw Chłopskich i pozostałych osób pracujących na obszarach wiejskich. Ten fakt oznacza, że z dniem 17 grudnia 2018r. Deklaracja Praw Chłopskich stała się międzynarodowym instrumentem prawnym, któy będzie miał przełożenie na życie  osób chcących się powoływać na ten dokuement. Aby tak mogło się stać organizacja La Via Campesina wraz z jej sojusznikami będą dokładać wszelkich starań aby wspierać krajowe i regionalne procesy wdrażania tej deklaracji.

ONZ

Podajemy wyniki głosowania: 121 krajów za, 8 krajów przeciw, 54 kraje wstrzymały się od głosu. 

Niewątpliwie to co wydażyło się w Nowym Jorku to historyczny moment dla ludzi związanych z rolnictwem. A jakie znaczenie będzie miał ten fakt dla naszych polskich rolników i w jaki sposób zapisy z deklaracji będą realizowane w naszym kraju? Zapewne dużo teraz zależy od sprawnej i merytorycznej współpracy środowisk rolniczych z naszymi ministerstwami. Mamy nadzieję na szybkie wdrożenie deklaracji w życie oraz na to, że będzie ona skutecznym narzędziem w obronie praw rolników.

Więcej infomacji znajdą Państwo na stronie: LaViaCampesina

Relacja ze spotkania w Janowicy

W spotkaniu w Janowicy w gminie Cyców, udział wzięli: rolnicy ekologiczni, rolnicy konwencjonalni, przedstawiciele Koalicji Żywa Ziemia. Łącznie na spotkaniu obecnych było ok. 20 osób.
W ramach spotkania zorganizowanego na certyfikowanym ekologicznym gospodarstwie rolnym rodziny Matuszaków, uczestnicy wzięli udział w wizycie polowej, warsztatach poświęconych tematyce kompostowania i nawożenia upraw warzywnych oraz rozmowach na temat przyszłości WPR po 2020r. Postulaty wypracowane podczas spotkania zostaną przekazane do dalszych prac w ramach Koalicji Żywa Ziemia. Uczestnicy zapoznali się ponadto z parkiem maszynowym gospodarstwa ekologicznego, które skupia się w głównej mierze na uprawie warzyw, zbóż, hodowli koni i drobiu. 
Zwiedzili magazyn i pomieszczenia przeznaczone do czyszczenia surowców roślinnych. 

JanowicaKompost

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu i zachęcamy do dalszych działań.

Zapraszamy do Janowicy na spotkanie Koalicji Żywa Ziemia

Już dziś zapraszamy na spotkanie w Janowicy w ramach Europejskich Dni Akcji o "Dobrej Żywności i Dobrym Rolnictwie" 

Spotkanie odbędzie się 11 listopada w godz. 11-18, na ekologicznym gospodarstwie u Kamila i Marka Matuszaków, we wsi Janowica 15, powiat łęczyński, gmina Cyców.

Na pewno nie zabraknie ciekawych dyskusji, wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu ekologicznej produkcji warzyw i zasad kompostowania, jak również pysznej ekologicznej żywnosci! 

Spotkanie zorganizowane jest w ramach działań powstającej Koalicji Żywa Ziemia – więcej szczegółów za spotkaniu w najbliższą niedzielę.

Serdecznie zapraszamy!

Poniżej prezentujemy program wydarzenia – wstęp wolny!

Program wizyty studyjnej
12:00 – 12:30 – rozpoczęcie i przywitanie gości (Kamil i Marek Matuszak)  
12:30 – 13:30 wizyta polowa i zwiedzenie gospodarstwa (Kamil Matuszak)  
13:30 – 14:30 – poczęstunek w formie otwartego bufetu / kiermasz produktów rolnictwa ekologicznego (Elżbieta Matuszak, Monika Styczek-Kuryluk)
14:30 – 16:00 – spotkanie sterników z rolnikami ekologicznymi i rozmowa nad postulatami ws. kształtu WPR (prowadzi Robert Kuryluk)
16:00 – 16:30 – Omówienie na przykładzie gospodarstwa o glebie i jej strukturze pod potrzeby warzyw (Marek Matuszak)
16:30 – 17:00 –  Demonstracja w zastosowaniu mikroorganizmów w kompostowaniu materii organicznej (Marek Matuszak)
17:00- 17:30 – sieciowanie      
17:30 – 18:00 – zakończenie wizyty studyjnej i omówienie najważniejszych wniosków