Zapraszamy na kolejne Dobre Żniwa – seminarium o współpracy w rolnictwie ekologicznym

18-19 marca 2022r. w Jordanowie pod Płockiem odbędzie sie już po raz kolejny Seminarium Dobre Żniwa organizowane przez Stowarzyszenie ZIARNO, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy i Koalicję Żywa Ziemia.

Wszystkich zainteresowanych praktykami rolnictwa ekologicznego w imieniu organizatorów serdecznie zaprazamy do Jordanowa pod Płockiem. Pierwszego dnia seminarium planowana jest wymiana nasion. Bardzo zachęcamy do podzielenia się swoimi wybranymi nasionami oraz wiele ciekawych prezentacji. Szczegółowy program znajdą Państwo tutaj. Zgłoszenia proszę wysyłać za pośrednictwem poniższego formularza

Do zobaczenia na Dobrych Żniwach 18-19 marca!

EUL, rolnictwo ekologiczne ZIARNO

Nie będzie prawdziwej reformy WPR

 

PrzestrzenDlaPrzyrody_naglowek

Nie będzie prawdziwej reformy wspólnej polityki rolnej

W piątek 25 czerwca przedstawiciele europejskich rządów, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zawarli porozumienie w sprawie unijnej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która obowiązywać będzie przez najbliższe siedem lat. Trójstronne negocjacje trwały od jesieni 2020 r. i były ostatnią szansą na prawdziwą prośrodowiskową reformę WPR (pisaliśmy o tym m.in. tutaj ). W myśl porozumienia każdego roku, w latach 2021-2027, około 54 mld euro z pieniędzy unijnych podatników będzie wydawane na dotacje w ramach WPR. Niestety w większości dotacje te wesprąintensywne i przemysłowe rolnictwo, które bezpośrednio prowadzi do utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia wody i powietrza, nadmiernego zużycia wody, a także napędza kryzys klimatyczny.

W 2020 r. Federacja BirdLife International wraz ze swoimi organizacjami partnerskimi z Unii Europejskiej (w tym z OTOP) i innymi organizacjami międzynarodowymi próbowała przekonać eurodeputowanych do wprowadzenia w nowej WPR systemowych rozwiązań, które w wymierny sposób wsparłyby przyrodę krajobrazu rolniczego i były zgodne z założeniami europejskiego Zielonego Ładu. Wśród postulatów środowiska NGOsów i naukowców znalazła się m.in. propozycja przeznaczania 10% powierzchni wszystkich gospodarstw rolnych w UE na elementy krajobrazu sprzyjające różnorodności biologicznej. Pomimo dużego wysiłku organizacji pozarządowych i naukowców, jesienią 2020 r. Parlament Europejski opowiedział się za rozwiązaniami niekorzystnymi dla środowiska i przyrody (pisaliśmy o tym tutaj ). Następnie bezskutecznie próbowaliśmy przekonać Komisję Europejską do odrzucenia w całości wadliwego projektu nowej WPR. Właśnie zakończyły się trójstronne negocjacjeprzedstawicieli europejskich rządów, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, które były ostatnią szansą na poprawę zapisów polityki rolnej. Wiadomo już, że nie będzie prawdziwej reformy, polityka rolna UE prowadzona będzie na niemal takich samych zasadach, jak dotychczas. W tej batalii wygrało lobby dużych koncernów spożywczych i producentów środków ochrony roślin.

Co konkretnie przyjęte porozumienie oznacza dla przyrody?

Większość wielomiliardowego budżetu WPR w latach 2023–2027 będzie mogło, tak jak dotychczas, płynąć na destrukcyjne praktyki. Dla przykładu, przyjęte porozumienie umożliwia:
– masowe wsparcie finansowe dla przemysłowego sektora hodowlanego, który napędza kryzys klimatyczny;
– brak wymogu dostosowania WPR do unijnego Zielonego Ładu;
– brak mechanizmu pociągania państw członkowskich do odpowiedzialności za dalsze pogarszanie się stanu środowiska naturalnego;
– brak dostatecznie dużego wymogu zapewnienia przestrzeni dla przyrody w gospodarstwach rolnych poprzez miedze, zadrzewienia, oczka wodne czy pasy kwietne;
– przeznaczenie mniejszej sumy pieniędzy na środowisko w I filarze WPR (na tzw. ekoschematy) i brak wymogu rzeczywistego wydatkowania tych pieniędzy na skuteczne działania środowiskowe.

Po tym, jak w zeszłym tygodniu ucieszyła nas wiadomość o decyzji PE w sprawie strategii różnorodności biologicznej (patrz tutaj ), dzisiejsze decyzje polityków znowu smucą. Nowa wspólna polityka rolna mocno podkopuje założenia europejskiego Zielonego Ładu. Politycy twierdzą oczywiście, że porozumieniejest "zielone". Aktywiści podkreślają jednak, że jest to perfidne wprowadzanie społeczeństwa w błąd. Tak sprawę skomentował Ariel Brunner, starszy dyrektor ds. polityki BirdLife Europe:"Taka WPR jest zdradą rolników, którzy próbują dostosować się do zmian klimatycznych, wyrokiem śmierci dla przyrody, otwartym zaproszeniem dla oligarchów do dalszego plądrowania publicznej kasy i policzkiem wymierzonym młodym ludziom, którzy proszą o godną przyszłość. Jest to hańba, której nie ukryje żadna ilość krętactw, propagandy i greenwashingu. […] To smutny dzień dla Europy i znaczący krok w kierunku przepaści postępujących zmian klimatycznych i załamania ekosystemów."

Trójstronna umowa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i przedstawicieli rządów krajowych UE. Niemniej jednak szczegóły przyszłej WPR zostały ustalone.

Źródło:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochroy Ptaków – OTOP 

OTOP

 

Europejski Zielony Ład: Komisja przedstawia działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej

Poniżej przekazujemy dla Państwa informację na temat planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, zajęcie do 2030 r. pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych i znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej.

Produkcja ekologiczna przynosi szereg istotnych korzyści: pola, na których prowadzi się uprawy ekologiczne charakteryzują się większą o około 30 proc. różnorodnością biologiczną, zwierzęta hodowane ekologicznie cieszą się wyższym poziomem dobrostanu i przyjmują mniej antybiotyków, rolnicy ekologiczni osiągają wyższe dochody a ich gospodarstwa są bardziej odporne, natomiast konsumenci dokładnie wiedzą, co dostają dzięki unijnemu logo produkcji ekologicznej. 

WIęcej informacji znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej 

Europejski Zielony Ład

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności