Relacja ze spotkania w Janowicy

W spotkaniu w Janowicy w gminie Cyców, udział wzięli: rolnicy ekologiczni, rolnicy konwencjonalni, przedstawiciele Koalicji Żywa Ziemia. Łącznie na spotkaniu obecnych było ok. 20 osób.
W ramach spotkania zorganizowanego na certyfikowanym ekologicznym gospodarstwie rolnym rodziny Matuszaków, uczestnicy wzięli udział w wizycie polowej, warsztatach poświęconych tematyce kompostowania i nawożenia upraw warzywnych oraz rozmowach na temat przyszłości WPR po 2020r. Postulaty wypracowane podczas spotkania zostaną przekazane do dalszych prac w ramach Koalicji Żywa Ziemia. Uczestnicy zapoznali się ponadto z parkiem maszynowym gospodarstwa ekologicznego, które skupia się w głównej mierze na uprawie warzyw, zbóż, hodowli koni i drobiu. 
Zwiedzili magazyn i pomieszczenia przeznaczone do czyszczenia surowców roślinnych. 

JanowicaKompost

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu i zachęcamy do dalszych działań.