Środki do produkcji

W tym dziale mogą Państwo znaleźć informację o nawozach, preparatach użyźniających glebę i środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Oprócz aktualnych wykazów nawozów i środków ochrony roślin podajemy namiary na  firmy, które zajmują się dystrybucją konkretnych środków do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Można też tu znaleźć namiary na producentów ekologicznego materiału siewnego, materiału szkółkarskiego (drzew i krzewów owocowych) oraz pasz dla zwierząt utrzymywanych w ekologicznym systemie hodowli. 

Zgodnie z Kryteriami Rolnictwa Ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND: „Celem gospodarki nawozowej w rolnictwie ekologicznym jest podnoszenie aktywności biologicznej gleby. Podstawą podtrzymywania/zwiększania żyzności i urodzajności gleby w gospodarstwach ekologicznych jest materia organiczna (resztki roślinne, nawozy zwierzęce) wyprodukowana w myśl zasad rolnictwa ekologicznego. (…) Nawozy organiczne i mineralne pochodzące z zakupu powinny być traktowane jako jedna z wielu metod służących utrzymaniu żyzności gleby, jako uzupełnienie, a w żadnym wypadku nie jako zastąpienie recyklingu składników pokarmowych.”