Środki ochrony roślin

W tym dziale podajemy link do aktualnej listy środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Listę prowadzi i aktualizuje Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

http://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-sor-w-rolnictwie-ekologicznym.html?tresc=42

 

Dodatkowo prezentujemy wybrane firmy oferujące środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym.

 

Perma-Guard AgroPerma-Guard Agro jest przedstawicielem na Europę amerykańskiej firmy Perma-Guard Inc. – od 60 lat światowego lidera w branży amorficznej ziemi okrzemkowej. Amorficzna ziemia okrzemkowa pochodzenia słodkowodnego jest co roku atestowana w USA przez rządową Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), co roku dostaje też certyfikat OMRI (Instytut Badawczy Materiałów Organicznych). Jest minerałem o wspaniałych zaletach stosowanym w rolnictwie USA, Kanady, krajach Ameryki Łacińskiej, RPA, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej i wielu innych krajów świata.

Perma-Guard Agro Sp. z o. o. dedykowana jest na polski rynek rolny. Na podstawie badań przeprowadzonych przez polskie instytuty badawcze Ministerstwo Rolnictwa dopuściło do obrotu rynkowego nasze 3 biostymulatory krzemowe pod nazwą AdeSil®, SiliTom® i ZumSil®.

Krzem jest rozwiązaniem problemów degradacji spowodowanej przez susze, nadmierne okresowo opady, wiosenne przymrozki, zakwaszenie i zasolenie gleby, mutujące patogeny, wreszcie skutki używania coraz większej ilości środków chemicznych.
Zalety krzemu w glebie nie są jeszcze należycie wykorzystywane. Jedną z tych zalet jest brak antagonistycznego działania względem innych składników pokarmowych zawartych w glebie. Wykazuje jedynie działanie synergiczne. Żyzna gleba, zwielokrotnienie sorpcji składników pokarmowych, intensywny rozwój korzeni, to zdrowsza i silniejsza roślina, to zdrowy pokarm dla ludzi i zwierząt.

Z pełną ofertą firmy Perma-Guard Agro można zapoznać się tutaj:  https://www.pgagro.com/produkty/

Informacje adresowe:
Perma Guard Agro Sp. z o.o.
ul. Górna 22, 05-400 Otwock
email: info@pgagro.com
tel: 607-100-344