Stowarzyszenie Ekologiczno–Kulturalne „ZIARNO”

logo_ziarnoStowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "ZIARNO" powstało jesienią 1995 roku. Swoją działalność rozpoczęło wokół współpracy rolników ekologicznych. Potem dużo więcej uwagi poświęciło przede wszystkim edukacji, np. organizując warsztaty dla dzieci i młodzieży. W ciągu tych 20 lat w organizowanych przez Stowarzyszenie warsztatach, kursach, seminariach wzięło udział ponad 50 000 dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Stowarzyszenie zajmuje się też pracą na rzecz społeczności lokalnej, np. inicjując programy stypendialne, Koalicję Młodzi Razem, działającą na rzecz młodzieży wiejskiej, obchody Dnia Ziemi w gminie Słubice czy wydając od 1994 roku gazetę lokalną „Wieści znad Wisły”. Teraz gdy „rodzi się kolejne dziecko Stowarzyszenia” – Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, widać że wszystkie te trzy obszary: rolnictwo ekologiczne, edukacja i rozwój lokalny ponownie się spotykają.

Stowarzyszenie „Ziarno” wielokrotnie służyło pomocą naszej organizacji Ekoland. Była to pomoc zarówno merytoryczna jak i techniczna. Nasi członkowie każdego roku nieprzerwanie od 12 lat uczestniczą w seminarium „Dobre Żniwa”